Skip to main content

Betingelser

Betalingsbetingelser
Der betales 10 rater. Første opkrævning forfalder til betaling 1. september. Derefter betales forud en rate pr. måned. Den 1. i hver måned er sidste rettidige betalingsdato. Ved senere betaling pålægger kommunen gebyr på

250 kr. Første rate pålignes et administrationsgebyr på 175 kr. til dækning af Copy-Dan, KODA, SpeedAdmin og kopier.

Refusion
Såfremt der ikke i undervisningsåret opnås 34 undervisningslektioner refunderes elevbetalingen for de af Musikskolen aflyste lektioner. For faget "Ind i Musikken" refunderes elevbetaling, hvis der ikke opnås 32 lektioner.

Musikskolen kan, et antal gange i løbet af sæsonen, omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet. Koncerttur, workshop, masterclass, projekt, festuge m.m. Omlægningen meddeles eleverne i god tid.

Udmeldelse

Udmeldelse i løbet af skoleåret kan ske løbende med det resterende af måneden plus 1 måned. Dette gælder dog ikke for elever i glidende overgang fra børnehave til SFO.

Udmeldelse i løbet af sæsonen skal ske skriftligt til Kolding Musikskole på kulturskolen@kolding.dk

Priser for undervisning

Der betales 10 rater for indeværende skoleår. Taksterne er angivet i pris pr. rate og der opkræves fra september til og med juni. Første rate pålignes et opstartsgebyr på 175 kr. til dJeg ækning af Copy-Dan, KODA, SpeedAdmin og kopier. Der kan forekomme udgifter til nodekøb og leje af instrument.

Kulturskolen Koldinger en del af Kolding Kommune. Vær derfor opmærksom på, at regninger opkræves via borger.dk/e-boks. Endvidere kan opkrævning også komme elektronisk via din netbank.

Administrationsgebyr kr. 175,- (én gang pr. sæson)
​10 rater pr. sæson (September 2020 - juni 2021)
​Taksten/prisen er pr. rate

Administrationsgebyr kr. 175,- (én gang pr. sæson)
​10 rater pr. sæson (September 2021 - juni 2022)
​Taksten/prisen er pr. rate

Billedskolen

Begynder og mellemstadiehold med ml. 8-12 elever. Alle elever, pris pr. undervisningsgang.
Eleverne tilmelder sig et semester af gangen (30 uger). 70 kr. pr. undervisningsgang, svarende til 2.100 kr. helårligt. 7 rater pr. sæson á 300 kr.

Småbørnshold

Dette fag er prissat til Takst 1. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Ind i Musikken - 0. klasse

Dette fag er prissat til Takst 1. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Ind i Musikken 1 og 2 klasse

Dette fag er prissat til Takst 2. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Holdundervisning (2-6 elever)

Dette fag er prissat til Takst 3. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Soloundervisning 20 min. pr. uge

Dette fag er prissat til Takst 4. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Soloundervisning 25 min. pr. uge

Dette fag er prissat til Takst 5. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Soloundervisning 30 min. pr. uge

Dette fag er prissat til Takst 6. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Soloundervisning 45 min. pr. uge

Dette fag er prissat til Takst 7. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Priser for undervisning

Der betales 10 rater for indeværende skoleår. Taksterne er angivet i pris pr. rate og der opkræves fra september til og med juni. Første rate pålignes et opstartsgebyr på 175 kr. til dJeg ækning af Copy-Dan, KODA, SpeedAdmin og kopier. Der kan forekomme udgifter til nodekøb og leje af instrument.

Kulturskolen Koldinger en del af Kolding Kommune. Vær derfor opmærksom på, at regninger opkræves via borger.dk/e-boks. Endvidere kan opkrævning også komme elektronisk via din netbank.

Administrationsgebyr kr. 175,- (én gang pr. sæson)
​10 rater pr. sæson (September 2020 - juni 2021)
​Taksten/prisen er pr. rate

Administrationsgebyr kr. 175,- (én gang pr. sæson)
​10 rater pr. sæson (September 2021 - juni 2022)
​Taksten/prisen er pr. rate

Billedskolen

Begynder og mellemstadiehold med ml. 8-12 elever. Alle elever, pris pr. undervisningsgang.
Eleverne tilmelder sig et semester af gangen (30 uger). 70 kr. pr. undervisningsgang, svarende til 2.100 kr. helårligt. 7 rater pr. sæson á 300 kr.

Småbørnshold

Dette fag er prissat til Takst 1. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Ind i Musikken - 0. klasse

Dette fag er prissat til Takst 1. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Ind i Musikken 1 og 2 klasse

Dette fag er prissat til Takst 2. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Holdundervisning (2-6 elever)

Dette fag er prissat til Takst 3. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Soloundervisning 20 min. pr. uge

Dette fag er prissat til Takst 4. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Soloundervisning 25 min. pr. uge

Dette fag er prissat til Takst 5. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Soloundervisning 30 min. pr. uge

Dette fag er prissat til Takst 6. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Soloundervisning 45 min. pr. uge

Dette fag er prissat til Takst 7. Du kan se de forskellige takster på Kulturskolen her

Back to top