Skip to main content

Corona og Kulturskolens undervisning

Fra mandag d. 14. juni 2021 har følgende nye restriktioner betydning for Kulturskolens Undervisning

Krav om brugen af mundbind/visir ophører.

Det lille forsamlingsforbud:

  • Pr. 11. juni 2021 - Der må maksimalt være 100 personer samlet indendørs, afstandskravet er 1 meter, dog 2 meter ved sang
  • Pr. 1. juli 2021 - Her hæves forsamlingsforbuddet til 250 personer med samme afstandskrav.

Det store forsamlingsforbud:

  • Orkestre og kor med maksimalt 500 personer må gerne øve eller afgive koncerter, hvis alle har faste pladser og sidder ned i samme retning med mindst 1 meters afstand til hinanden. For kor skal der være 2 meters afstand imellem personerne.

Vi passer på hinanden:

Vores hovedsigte er at undgå udbredelse af smitte, og vi følger naturligvis alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer, samt anbefalinger for danske musik- og kulturskoler.

Vi passer på hinanden, elever, forældre og ansatte. Derfor beder vi også elever og forældre om at melde afbud og IKKE møde til undervisning, hvis du har et eller flere af symptomerne på COVID-19:

  • Tør hoste
  • Feber
  • Vejrtrækningsproblemer

Politisk beslutning vedr. tilbagebetaling i nedlukningsperioden

Kulturskolen Kolding lukkede fysisk skolen ned første gang torsdag d. 12. marts 2020 og frem til onsdag d. 27. maj 2020 som var første dag i genåbningen. Det skete igen i vinteren 2020 onsdag d. 16 december. Fra mandag den 26. april 2021 kunne vi igen byde velkommen til eleverne. 

I nedlukningsperioden har Kulturskolens ansatte arbejdet hjemmefra og lærerne har med diverse online services og undervisning været i gang med soloelever og hold. Sammenspil og kor/orkester har generelt været aflyst.

Kulturskolen har i hele perioden på den måde været åben online og opkrævningen af elevbetaling har været fortsat som normalt. Der har været drøftelser nationalt om der evt. skulle ydes nogle former for refusion og Kulturministeriet har overladt dette spørgsmål til KL (Kommunernes Landsforening), der så har overladt det til de enkelt de kommuner.  

Der er truffet politisk beslutning i Kulturudvalget i Kolding Byråd, om ikke at tilbagebetale elevbetalingen i nedlukningsperioden. Se beslutningen her:  

 

 

Back to top