Skip to main content

Corona og Kulturskolens undervisning

Fra mandag d. 26 august 2020 har følgende nye restriktioner betydning for Kulturskolens Undervisning

På Riis Toft 12a, Søsterhuset i Christiansfeld samt på de folkeskoler hvor der undervises skal alle der er fyldt 12år bære mundbind. Det gælder både ved ankomst og afsked, samt når du bevæger dig rundt i bygningen. Det gælder dog ikke i undervisningslokalet med undtagelse af Riis Toft Salen, Rytmisk Sal og Café Salen hvor mundbind skal bruges rejser du dig op.

 

Det lille forsamlingsforbud:

  • Der må maksimalt være 50 personer samlet, såfremt alle elever er under 21 år.
  • Er der elever over 21 år må der maksimalt være 10 personer samlet inklusiv underviser. Dog må der være mere end 10 personer (maksimalt 50 personer), hvis voksne lærere, dirigenter m.m. er nødvendige for forsvarlig afholdelse af aktiviteten.
  • Er forældres tilstedeværelse nødvendig for forsvarlig afholdes af aktiviteten ved småbørnsaktiviteter, må der ligeledes samles mere end 10 personer (maksimalt 50 personer), selvom nogle er over 21 år. Det kan fx være 12 forældre til 12 børn, samt underviser(e) til Musikalsk Legestue.

Det store forsamlingsforbud:

  • Orkestre og kor med maksimalt 500 personer må gerne øve eller afgive koncerter, hvis alle har faste pladser og sidder ned i samme retning med mindst 1 meters afstand til hinanden. For kor skal der være 2 meters afstand imellem personerne.

Vi passer på hinanden:

Vores hovedsigte er at undgå udbredelse af smitte, og vi følger naturligvis alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer, samt anbefalinger for danske musik- og kulturskoler.

Vi passer på hinanden, elever, forældre og ansatte. Derfor beder vi også elever og forældre om at melde afbud og IKKE møde til undervisning, hvis du har et eller flere af symptomerne på COVID-19:

  • Tør hoste
  • Feber
  • Vejrtrækningsproblemer

Politisk beslutning vedr. tilbagebetaling i nedlukningsperioden

Kulturskolen Kolding lukkede fysisk skolen ned første gang torsdag d. 12. marts 2020 og frem til onsdag d. 27. maj 2020 som var første dag i genåbningen. Det skete igen i vinteren 2020 onsdag d. 16 december. Kulturskolen Kolding er dagsdato (13.1.21) stadig fysisk lukket ned.

I nedlukningsperioden har Kulturskolens ansatte arbejdet hjemmefra og lærerne har med div online services og undervisning været i gang med soloelever og hold. Sammenspil og kor/orkester har generelt været aflyst.

Kulturskolen har i hele perioden på den måde været åben online og opkrævningen af elevbetaling har været fortsat som normalt. Der har været drøftelser nationalt om der evt skulle ydes nogle former for refusion og Kulturministeriet har overladt dette spørgsmål til KL (Kommunernes Landsforening), der så har overladt det til de enkelt de kommuner.  

Der er truffet politisk beslutning i Kulturudvalget i Kolding Byråd, om ikke at tilbagebetale elevbetalingen i nedlukningsperioden. Se beslutningen her:  

 

 

Back to top