Skip to main content

Bliv en del af Kulturskolen!

Her kan du tilmelde dig alle vores spændende fag inden for billedkunst og musik.

Musikterapi

Musikterapi er et tilbud til børn med specielle behov. 
Børn og unge bruger musik, rytme og lyd spontant, når de vil udtrykke sig eller finde en identitet. Musik er følelsernes sprog og et fremragende medie for mennesker, som af forskellige grunde har svært ved at udtrykke sig med ord. 

Gruppemusikterapi: med forældredeltagelse, gennem musik, leg, bevægelse og samtale stimuleres barnets selvfølelse, musikglæde og kommunikative udvikling, herunder sprog.
Der arbejdes med evnen til at indgå i fællesskaber med andre, imitation, turtagning, øjenkontakt, lytte evner, hånd-øjekoordination, koncentration mv.

Solomusikterapi: som ovenfor, men der kan her i endnu højere grad opbygges et tillidsforhold i en accepterende atmosfære på det enkelte barns præmisser.

Alder: Alle, holdstørrelse: 4-8 børn + forældre
Undervisningsform: Hold eller soloundervisning
Lektionslængde gruppe: 45 minutter
Sted: Kulturskolen, Riis Toft, evt. mulighed for oprettelse af minde hold på barnets institution, hvor børnene kan deltage uden forældre.
Pris: Fra takst 3. Du kan se Kulturskolens undervisningstakster her


Tilmeld
Musikterapi

#kulturskolenkolding

Back to top