Skip to main content

Kulturskolen Kolding vil være et kraftcenter for kunstnerisk dannelse, leg, læring og fordybelse for og med børn og unge i Kolding Kommune.

Kulturskolen Koldings Strategi 2023 - 2028

Vi tror på, at børn og unge har de bedste intentioner, og vi skaber læringsrum, hvor
vi understøtter deres udvikling, inspirerer dem og skaber kunst og musik sammen med
dem. Vi hjælper dem til at skabe deres egen kunstneriske identitet og til selvforståelse i
en kompleks verden.
Kulturskolen Kolding inviterer eleverne ind i kunstens og musikkens verden for sammen
at levendegøre traditionen og skabe fremtiden med nysgerrighed.

Back to top