Skip to main content

Småbørnshold

Småbørnshold koster 205 kr. pr måned

Billedskolen

Begynder og mellemstadiehold med ml. 8-12 elever. Alle elever, pris pr. undervisningsgang.
Eleverne tilmelder sig et semester af gangen (30 uger) svarende til 2.250 kr. helårlig. 9 rater pr. sæson á 250 kr.

Billedskolens ”Korte kurser” har forskellig varighed og er justeret derefter.

Billedskolens talenthold (Ung Kunst) koster 95 kr. pr. undervisningsgang.

Prisen for alle billedskolens hold er som udgangspunkt inkl. materialer.

Ind i Musikken 0. 1. og 2. klasse

Ind i Musikken hold koster 205 kr. pr måned

Holdundervisning (2-6 elever)

Disse fag koster 405 kr. pr måned

Soloundervisning 20 min. pr. uge

Soloundervisning 20 min. pr uge koster 445 kr. pr. måned

Soloundervisning 25 min. pr. uge

Soloundervisning 25 min. pr uge koster 535 kr. pr. måned

Soloundervisning 30 min. pr. uge

Soloundervisning 30 min. pr uge koster 655 kr. pr. måned

Soloundervisning 45 min. pr. uge

Soloundervisning 45min. pr uge koster 970 kr. pr. måned

Kor og ensemble takst

Kor og ensamble er gratis hvis du går til anden undervisning på Kulturskolen Kolding. Ellers er prisen 95 kr. pr. måned

Instrumentleje

På Kulturskolen kan du også leje et instrument hvis ikke du har dit eget.

Diverse info

Søskenderabat

2 eller flere børn i Kulturskolen udløser søskenderabat på 10%

Friplads

Der kan søges om friplads til Kulturskolen. Satser for tildeling er følgende bruttoindtægt for husstanden og gælder 0-18 årige. Der tillægges desuden 7.000 kr. pr. barn fra og med barn nr. 2.

  • Under 133.000kr. bevilges 100% friplads
  • Mellem 133.000kr. og 156.000kr. bevilges 75% friplads
  • Mellem 156.000kr. og 179.000kr. bevilges 50% friplads
  • Mellem 179.000kr. og 202.000kr. bevilges 25% friplads
  • Over 202.000kr. bevilges der ikke friplads

Ansøgningsblanketten kan hentes her under.

Småbørnshold

Småbørnshold koster 205 kr. pr måned

Billedskolen

Begynder og mellemstadiehold med ml. 8-12 elever. Alle elever, pris pr. undervisningsgang.
Eleverne tilmelder sig et semester af gangen (30 uger) svarende til 2.250 kr. helårlig. 9 rater pr. sæson á 250 kr.

Billedskolens ”Korte kurser” har forskellig varighed og er justeret derefter.

Billedskolens talenthold (Ung Kunst) koster 95 kr. pr. undervisningsgang.

Prisen for alle billedskolens hold er som udgangspunkt inkl. materialer.

Ind i Musikken 0. 1. og 2. klasse

Ind i Musikken hold koster 205 kr. pr måned

Holdundervisning (2-6 elever)

Disse fag koster 405 kr. pr måned

Soloundervisning 20 min. pr. uge

Soloundervisning 20 min. pr uge koster 445 kr. pr. måned

Soloundervisning 25 min. pr. uge

Soloundervisning 25 min. pr uge koster 535 kr. pr. måned

Soloundervisning 30 min. pr. uge

Soloundervisning 30 min. pr uge koster 655 kr. pr. måned

Soloundervisning 45 min. pr. uge

Soloundervisning 45min. pr uge koster 970 kr. pr. måned

Kor og ensemble takst

Kor og ensamble er gratis hvis du går til anden undervisning på Kulturskolen Kolding. Ellers er prisen 95 kr. pr. måned

Instrumentleje

På Kulturskolen kan du også leje et instrument hvis ikke du har dit eget.

Diverse info

Søskenderabat

2 eller flere børn i Kulturskolen udløser søskenderabat på 10%

Friplads

Der kan søges om friplads til Kulturskolen. Satser for tildeling er følgende bruttoindtægt for husstanden og gælder 0-18 årige. Der tillægges desuden 7.000 kr. pr. barn fra og med barn nr. 2.

  • Under 133.000kr. bevilges 100% friplads
  • Mellem 133.000kr. og 156.000kr. bevilges 75% friplads
  • Mellem 156.000kr. og 179.000kr. bevilges 50% friplads
  • Mellem 179.000kr. og 202.000kr. bevilges 25% friplads
  • Over 202.000kr. bevilges der ikke friplads

Ansøgningsblanketten kan hentes her under.

Betingelser

Betalingsbetingelser
Der betales 10 rater. Første opkrævning forfalder til betaling 1. september. Derefter betales forud en rate pr. måned. Den 1. i hver måned er sidste rettidige betalingsdato. Ved senere betaling pålægger kommunen gebyr på 250 kr. Første rate pålignes et administrationsgebyr på 175 kr. til dækning af Copy-Dan, KODA, SpeedAdmin og kopier.

Refusion
Såfremt der ikke i undervisningsåret opnås 34 undervisningslektioner refunderes elevbetalingen for de af Kulturskolen aflyste lektioner. For faget "Ind i Musikken" refunderes elevbetaling, hvis der ikke opnås 32 lektioner.

Kulturskolen kan, et antal gange i løbet af sæsonen, omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet. Koncerttur, workshop, masterclass, projekt, festuge m.m. Omlægningen meddeles eleverne i god tid.

Udmeldelse

Udmeldelse i løbet af skoleåret kan ske løbende med det resterende af måneden plus 1 måned. Dette gælder dog ikke for elever i glidende overgang fra børnehave til SFO.

Udmeldelse i løbet af sæsonen skal ske skriftligt til Kulturskolen Kolding på kulturskolen@kolding.dk

Back to top