Skip to main content

Kulturskolen Kolding forandrer livet for dem, vi er i kontakt med

Kunst og musik er livsbekræftende, udfordrende og fællesskabende. Kunst og musik er et sprog, som er både videns- og følelsesbaseret. Kunst og musik påvirker vores sind og giver kræfter til livet.

Kulturskolen Kolding favner alle med lyst til kunst og musik. Vi er kendt for høj kvalitet i alt, hvad vi gør. Vi afsøger musikkens trends og holder fast i kulturarven med et højt socialt og pædagogisk sigte. Vi samarbejder og udvikler kulturskolen med elever, forældre, borgere, institutioner samt erhvervs- og foreningsliv til glæde og gavn for kulturen i Kolding Kommune.

Kulturskolen Kolding er en Kulturskole for alle – hele livet.

Vores tilbud er forpligtende og vil nå ud til mange forskellige brugere. Vores musikalske miljø er socialt, kreativt og alsidigt.

Vores velovervejede og seriøse udviklingstrin møder eleverne, hvor de er, og motiverer alle til at udvikle sig fra småbørnsundervisning over musikskolen til talentlinje og MGK.

Kulturskolen Kolding stræber efter den højeste faglighed og kvalitet

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og skaber en platform for individuel læring og givereleven redskaber og lyst til at indgå i større kunstneriske og musikalske sammenhænge.

Vi har gode faciliteter og godt udstyr, der inspirerer til en kunstnerisk og musisk glæde og styrker den enkeltes udvikling.

Kulturskolen Kolding er modig og går nye veje

Vi bygger på traditioner inden for alle genrer og udfordrer nysgerrigt de kunstneriske- og musikalske rammer.

Vi er i øjenhøjde med tidens tendenser og tilrettelægger vores tilbud, så de både møder og udfordrer brugerne.

Kulturskolen Kolding insisterer på fællesskab, åbenhed og samarbejde

Vi samarbejder og er samhørig med vores elever, forældre og institutioner samt erhvervs- og foreningslivet i Kolding Kommune

Vi har et stærkt og tværfagligt og udviklende fællesskab

Gymnasier, musik- og kulturskoler, MGK og konservatorier

Vi har super lækre lokaler, top-instrumenter og står klar til at hjælpe eleverne med at udfolde deres kreativitet. 

Vi har kompetente undervisere, uanset om interessen er fede beats, klassisk kunst eller stadion-rock. Vi kan tilbyde en scene at præsentere det på.

Vi har højtuddannede undervisere, der tilbyder seriøs udvikling på alle niveauer. Vi har en talentlinje for de allerdygtigste og MGK (Musikalsk Grundkursus) med hovedfag, bifag og sammenspil, som en seriøs forberedelse til evn. senere musikuddannelse.

 

Folkeskolen, specialskoler og daginstitutioner

Vi styrker børnenes kompetencer ved aktivt at drage nytte af børns glæde ved kunsten og musikken. Det gavner den sproglige, motoriske og sociale udvikling. Det sansebaserede og æstetiske udvider børns måde at lære på.

Vi tilbyder samarbejde og faglig-, tværfaglige og tilpassede forløb, der kan foregå på jeres institution/skole.

Vi giver indføring og fordybelse gennem fagfaglig undervisning, improvisation og undersøgende eller skabende processer.

Elever og forældre & bestyrelsen

Vi bidrager til dit barns udvikling og giver det redskaber til at indgå i musikalske, kunsteriske og sociale sammenhæng.

Vi har det sjovt - når vi arbejder med fordybelsen gennem kunsten og musikken.

Vi har utrolig mange - og forskellige - tilbud: billedkunst, babyrytmik, instrumenter, foto, orkestre og sidst, men ikke mindst oplevelser.

Kulturinstitutioner og erhverslivet i Kolding

Vi tilbyder musikoplevelser af høj kvalitet

Vi samarbejder og kan tilrettelægge tilbud, der tager udgangspunkt i jeres specifikke behov.

Vi tilbyder alternative teambuilding- og udviklingskurser, masterclasses, workshops og koncepter.

Kolding Byråd, By- og Udviklingsforvaltningen samt staten

Vi skaber sociale rammer og mødesteder og inviterer borgerne til at være medskaber af det lokale kulturliv.

Vi er Kolding kommunes musikalske kraftcenter.

Vi er landskendte og bidrager med store, offentlige koncerter og events. Disse er med tilsat sætte Kolding på landkortet som et kreativt center.

Vi er en vigtig del af den musikalske og kunsteriske talentudvikling i Danmark med talentlinje og MGK og løfter derigennem en national opgave.

Back to top