Skip to main content

Bliv en del af Kulturskolen!

Her kan du tilmelde dig alle vores spændende fag inden for billedkunst, dans og musik.

Violin - Suzuki metoden

Violinen er strygerfamiliens mindste instrument. Den har en fin og smuk klang, som kommer frem,  når man stryger med buen på de 4 strenge. Violinen indgår i mange af Kulturskolens orkestre og sammenspilshold, og spiller ofte melodien, når instrumenterne spiller samme.

Hvornår og hvor kan jeg starte:
 • Alder: Fra 4 år. Se også Violin & Leg (4-6 år.)
 • Undervisningsform: Soloundervisning anbefales, men det er også muligt at gå på 2-mandshold.
 • Sted: Kulturskolen/Riis Toft, Lyshøjskolen, Vamdrup Skole og Realskolen (Kolding Realskole)
 • Pris: fra takst 3 som er holdtakst, soloundervisning fra takst 4. Du kan se Kulturskolens undervisningstakster her
 • Instrumentleje: Musikskolen udlejer violiner i alle størrelser. Se takst for instrumentleje her

Forældredeltagelse og øvning derhjemme:
 • For at undervisningen skal give et tilfredsstillende resultat, er det nødvendigt at der øves dagligt.
 • Forældre deltager i undervisningen og øver med børnene derhjemme.
Fællestimer, sammenspil og koncerter:
 • Tilbud om fællestimer, workshops og koncert-projekter på alle niveauer.
 • Orkesterspil: Spirestrygerne, Juniorstrygerne og Kolding Musikskolen Ungdomssymfoniorkester: KOUSY, se under Orkesterskolen
 • Mulighed for at optræde ved koncerter, alene eller i grupper.

Hvad er Suzuki-undervisning?
SUZUKI-METODEN, eller modersmål-metoden, er udviklet af den japanske violinist og musikpædagog Shinichi Suzuki, 1898-1998

Alle børn overalt i verden lærer uden besvær deres modersmål. Ligegyldigt hvor kompliceret dette måtte være. De lærer ved at lytte, hovedsageligt til deres forældre og andre personer i deres hverdag, og ved at efterligne.
Hvis barnets anstrengelser for at tale og øge sit ordforråd mødes med ros og opmuntring, fremmer det indlæringsprocessen.
Således opnår meget små børn stor talefærdighed og et stort ordforråd tilsyneladende uden anstrengelse.
Suzuki mente, at den samme pædagogiske proces kunne overføres til musikundervisning, såfremt barnet begynder tidligt nok. Grundprincipperne er således bl.a.:
- Daglig lytten
- Efterligning
- Gentagelser
- Ros og opmuntring

Modersmål-metoden har følgende vigtige punkter:
 • Tidlig start. Det er kendetegnende for suzuki-metoden, at man kan starte tidligt. Hvis man starter senere, går man ofte lidt hurtigere frem.
 • Forældredeltagelse. Forældrene har en aktiv rolle. De deltager i undervisningen sammen med eleven. Både som opbakning, men også som hjælpelærer derhjemme. Vi tilbyder fællesarrangementer og intro-kursus omkring Suzuki. Forældre behøver altså ikke at kunne spille i forvejen, men det er vigtigt, at man deltager i undervisningen. Se dit forældreengagement som en gave – en tid som dig og dit barn er fælles om.
 • Lyt til musik. Suzuki består af et fast grundrepertoire. Det er meget vigtigt at barnet lytter til det. Barnet skal omgives af musik og høre den musik, der skal læres, så meget som muligt og så tidligt som muligt. Dette klares gennem CD’er eller downloads. Jo bedre børnene kender musikken, des hurtigere går indlæringen – ligesom jo mere man taler til et barn, des hurtigere lærer det at tale. 
 • Det gælder om at føle sig tryg. Undervisningen skal foregå i en tryg atmosfære, hvilket opnås ved hjælp af opmuntringer, lege og ros, fremfor kritik og pression. Man løser et problem af gangen. Vi spiller det samme stykke med forskellige fokuspunkter, så barnet ikke føler sig overvældet af mange instruktioner. Det er vigtigt med trygge rammer for at kunne lære noget.
 • Konstant forbedring af repertoire. Indstudering af nye stykker foregår samtidig med forbedring af gamle. Repertoiret udvides og forbedres vedvarende. I traditionel undervisning går man normalt videre til næste stykke og glemmer det gamle.
 • På gehør. Indstuderingen foregår uden noder og teori i starten, når barnet er lille. Øvelser pakkes ind som lege. Noder introduceres løbende, når barnet er klar til det. Suzuki-elever lærer at læse noder så godt som alle andre instrumentelever.
 • Kvalitet. Der skal være kvalitet i det de hører og i øvningen. Et barn kan nemlig lige så godt lære at synge falsk som at synge rent.
 

Vælg en af følgende muligheder

Tilmeld
Violin - Suzuki metoden

Kulturskolen søger Violinlærer

Kulturskolen søger en Violinlærer på 17 timer til det kommende skoleår. Læs mere her

Back to top