Skip to main content

Bliv en del af Kulturskolen!

Her kan du tilmelde dig alle vores spændende fag inden for billedkunst, dans og musik.

Guitar - Suzuki metoden

Guitarens historie går langt tilbage og kan findes i adskillige afskygninger verden over. Guitaren, vi lærer at spille på, stammer fra Spanien og kaldes derfor spansk eller klassisk guitar. Vi lærer at spille med fingrene, hvilket blandt andet gør det muligt at spille fingerspil, flerstemmigt, med smukkere klang og med slagteknikker som krævet i et bredt repertoire af genrer.

 • Alder: Fra 0. klasse (børnehaveklasse)
 • Undervisningstid: 20-25 min. pr. uge det første år
 • Takst: 4 og 5. Se prisen på de relevante takster her
 • Sted: Kulturskolen, Riis Toft

Hvad er Suzuki-undervisning?
SUZUKI-METODEN, eller modersmål-metoden, er udviklet af den japanske violinist og musikpædagog Shinichi Suzuki, 1898-1998

Alle børn overalt i verden lærer uden besvær deres modersmål. Ligegyldigt hvor kompliceret dette måtte være. De lærer ved at lytte, hovedsageligt til deres forældre og andre personer i deres hverdag, og ved at efterligne.
Hvis barnets anstrengelser for at tale og øge sit ordforråd mødes med ros og opmuntring, fremmer det indlæringsprocessen.
Således opnår meget små børn stor talefærdighed og et stort ordforråd tilsyneladende uden anstrengelse.
Suzuki mente, at den samme pædagogiske proces kunne overføres til musikundervisning, såfremt barnet begynder tidligt nok. 
Grundprincipperne er således bl.a.:
- Daglig lytten
- Efterligning
- Gentagelser
- Ros og opmuntring

Modersmål-metoden har følgende vigtige punkter:
 • Tidlig start. Det er kendetegnende for suzuki-metoden, at man kan starte tidligt. Hvis man starter senere, går man ofte lidt hurtigere frem. 
 • Forældredeltagelse. Forældrene har en aktiv rolle. De deltager i undervisningen sammen med eleven. Både som opbakning, men også som hjælpelærer derhjemme. Vi tilbyder fællesarrangementer og intro-kursus omkring Suzuki. Forældre behøver altså ikke at kunne spille i forvejen, men det er vigtigt, at man deltager i undervisningen. Se dit forældreengagement som en gave – en tid som dig og dit barn er fælles om.
 • Lyt til musik. Suzuki består af et fast grundrepertoire. Det er meget vigtigt at barnet lytter til det. Barnet skal omgives af musik og høre den musik, der skal læres, så meget som muligt og så tidligt som muligt. Dette klares gennem CD’er eller downloads. Jo bedre børnene kender musikken, des hurtigere går indlæringen – ligesom jo mere man taler til et barn, des hurtigere lærer det at tale. 
 • Det gælder om at føle sig tryg. Undervisningen skal foregå i en tryg atmosfære, hvilket opnås ved hjælp af opmuntringer, lege og ros, fremfor kritik og pression. Man løser et problem af gangen. Vi spiller det samme stykke med forskellige fokuspunkter, så barnet ikke føler sig overvældet af mange instruktioner. Det er vigtigt med trygge rammer for at kunne lære noget.
 • Konstant forbedring af repertoire. Indstudering af nye stykker foregår samtidig med forbedring af gamle. Repertoiret udvides og forbedres vedvarende. I traditionel undervisning går man normalt videre til næste stykke og glemmer det gamle.
 • På gehør. Indstuderingen foregår uden noder og teori i starten, når barnet er lille. Øvelser pakkes ind som lege. Noder introduceres løbende, når barnet er klar til det. Suzuki-elever lærer at læse noder så godt som alle andre instrumentelever.
 • Kvalitet. Der skal være kvalitet i det de hører og i øvningen. Et barn kan nemlig lige så godt lære at synge falsk som at synge rent.

Vælg en af følgende muligheder

Tilmeld
Guitar - Suzuki metoden

FOR DAGPLEJERE

MiniGrås rytmer og sanser

Syng, dans og hør en historie sammen med hundehvalpen MiniGrå, der bor på biblioteket sammen med sin far, Hr. Grå. Vi skal synge, danse, spille på rytmeinstrumenter og bruge forskellige rekvisitter som tørklæder, sæbebobler, ærteposer og faldskærm.

Tilbuddet er målrettet dagplejere og private dagplejere med børn i alderen 1-3 år. Der er plads til 4 dagplejere med 4-5 børn i hvert forløb. Et forløb udgøres af 5 gange afviklet over 5 uger. Det er gratis at deltage, og der er tilmelding efter først til mølle-princippet.

Kolding Bibliotek: 1) 27. august - 24. september 2024, bestil billet her (UDSOLGT), 2) 26. november - 17. december 2024, bestil billet her, 3) Kolding Bibliotek, 20. februar - 20. marts 2025, bestil billet her.

Vamdrup Bibliotek: 3. oktober - 7. november 2024, bestil billet her.

Lunderskov Bibliotek: 9. januar - 6. februar 2025, bestil billet her (UDSOLGT).

Christiansfeld Bibliotek: 27. marts - 1. maj 2025, bestil billet her.

Er der udsolgt, kan I komme på venteliste ved at kontakte Rita Sisák fra Kulturskolen: 2310 4192 / ritsi@kolding.dk. Det er også Rita, der tager imod afbud (til enkeltgange eller hele forløbet).

Back to top