Skip to main content

Kasper Hemmer Pihl

Jeg er uddannet saxofonist fra Det Jyske Musikkonservatorium med diplomeksamen i 1998, men allerede inden jeg var færdig med studierne, blev jeg i 1996 ansat på Kulturskolen Kolding, dengang det hed Kolding Musikskole. Her har jeg navnlig undervist i saxofonspil, men også saxofonorkester, kammermusik, teori/hørelære, været MGK-koordinator og senest har jeg haft forløbet “Kultur i Arbejde”, et særligt kulturtilbud for langtidssygemeldte borgere i Kolding.

Ved siden af arbejdet på musikskolen er jeg aktiv som kammermusiker, navnligt med Jutlandia Saxofonkvartet (www.jutlandia-sax.com).
Ellers dyrker jeg min store hobby; analog fotografi og jeg tilbringer talløse timer i mørkekammeret (www.instagram.com/khpihl).

Min egen hjemmeside: http://www.kasperpihl.dk/
Kasper Hemmer Pihl

Underviser i:
Saxofon
Fotoskolen

Back to top