Skip to main content

Troels Lund Nielsen

Jeg har en musikpædagogisk kandidat i musikledelse fra Det fynske Musikkonservatorium (nu Syddansk Musikkonservatorium), og jeg har undervist på Kulturskolen Kolding siden 1987. 


Jeg dirigerer KOUSY (Kolding Kulturskoles Ungdomssymfoniorkester),og jeg underviser MGK- og talentlinje-elever i teori, hørelære og musikorientering. 


Endvidere er jeg tillidsrepræsentant for Kulturskolens musiklærere.
Troels Lund Nielsen

Underviser i:
Orkesterskolen
Hørelære/teori

Back to top