Skip to main content

Ind i Musikken 0. kl.

Undervisning i musik og bevægelse hvor det at lege med musikken er i fokus. Undervisningen foregår på hold med max. 10 børn. 

Gennem sang, sanglege, bevægelse, spil på rytmeinstrumenter og stavspil, vil eleverne arbejde med pulsfornemmelse, rytme, dynamik, klang, form, melodi, fantasi, kropsbevidsthed og musikalsk udtryk.

Ind i Musikken 0. klasse undervisningen stimulerer børnenes naturlige interesse og evne for musik, og styrker udviklingen af krop, sanser og sociale kompetencer.


  • Musik, sang, leg og bevægelse
  • Spil på instrumenter
  • Musikteori og hørelære
  • Nodelære og musikkens grundbegreber.


En undervisning hvor børnene lærer at være i musikkens verden, og hvor glæden ved musik er omdrejningspunktet. 
Undervisningen giver et godt fundament for den videre udfoldelse i Kulturskolens undervisningstilbud. 
Der må forventes en mindre udgift til anskaffelse af materiale/instrument.
Pris: Takst 1 af 10 rater.  Du kan se Kulturskolens undervisningstakster her

Intet her

Vælg hvor

Tilmeld
Ind i Musikken 0. kl.
Back to top