Skip to main content

Babyrytmik med Motorik

Babyrytmik med fokus på den neuroaffektive udvikling.

Alder: 2 mdr. - 12 mdr.

Velkommen på Kulturskolen til babyrytmik med fokus på den neuroaffektive udvikling. Her er mulighed for at deltage med din mødregruppe eller mødes med andre nybagte mødre/fædre. Efter lektionerne er der hygge og kaffe på kanden. Undervisningslokalet ligger i umiddelbar nærhed af toiletfaciliteter med mulighed for at skifte og pusle babyerne. Et forløb dækker 10 gange. Man kan tilmelde sig flere forløb, hvis man ønsker at forlænge undervisningsperioden.

Til babyrytmik vil jeg igennem sang og leg skabe en ramme, hvor der er fokus på nærvær og samvær mellem dig og dit barn. Når vi har babyrytmik, tager jeg udgangspunkt i musikkens helt unikke evne til at skabe kontakt, en kontakt der er med til at stimulere dit barns udvikling og jeres relation.

Lige fra vi er nyfødte, lærer vi at sanse og føle gennem den kontakt, vi har med andre mennesker, den omsorg, de giver os, og vores imitation eller efterligning af dem. Det er denne menneskelige følelsesmæssige udveksling, der modner vores personlighed, og det er den modningsproces, der kaldes neuroaffektiv udvikling, og som vi har særlig fokus på i dette babyrytmikhold.

Modning er en slags læringsproces, og evnen til at udveksle med andre gennem bevægelser og følelser skal læres, ligesom evnen til at tale. På babyrytmik med fokus på den neuroaffektive udvikling vil vi gennem sang, musik og leg styrke udvikling af arousalregulering (energiregulering), følelsesmæssige- og sociale kompetencer og udvikling af mentaliseringsevnen. (Mentalisering handler om det at forstå andres og egen adfærd ud fra de mentale tilstande, der kan ligge bag).

 I vil få udleveret en mappe med de sange og lege vi laver sammen samt et lille oplæg omkring den teoretiske forståelsesramme, som er den neuroaffektive udviklingspsykologi. Mange af de sange vi synger, vil I også kunne bruge derhjemme. Undervejs vil vi snakke om, hvordan I kan understøtte jeres barns udvikling gennem sang, musik og leg. Vi vil have fokus på barnets nærmeste udviklingszone, nemlig dér, hvor det både er sjovt og svært og lykkes lidt.


Hvor og hvordan tilmelder jeg:

  • Undervisningsform: Holdstørrelse: 8 børn + forældre, lektionslængden er på 45 minutter.

  • Pris: 490,-  Engangsbeløb der dækker 10 x undervisning. Der pålægges også administrationsgebyr på 175,00, dette betales dog kun ved første forløb, og ikke ved en evt. gentilmelding.

  • Der kan tilkøbes en musikpose med småinstrumenter/rytmikting, hvis man gerne vil fortsætte musikken hjemme. Pris 50,- Ønskes musikposen, skrives dette i kommentarfeltet.

  • Sted: Kulturskolen, Riis Toft og Christiansfeld, Søstrehuset.

Der tilstræbes oprettelse af både formiddags- og eftermiddagshold.

Tidspunkt endnu ikke fastlagt 

 


Vælg hvor

Tilmeld
Babyrytmik med Motorik
Back to top