Skip to main content

Musik og Rytmik 23/24

Musik til børnehavebørn enten i jeres børnehave eller på Kulturskolen


Ved tilmelding til Musik og rytmik opdeles børnene efter alder og inddeles på hold derefter. Der kan læses mere herunder hvad der arbejdes med ved de forskellige aldersgrupper.
Skift til andet hold i takt med barnet bliver ældre, foregår "flydende" - og såfremt der er plads på næste hold.

Hvornår og hvor kan jeg starte:
  • Alder: 1 - 5 år.
  • Undervisnings form: Holdundervisning med max. 10 børn, lektionslængden er på 45 minutter.
  • Sted: Kulturskolen, Riis Toft samt ude i institutionerne.
  • Pris: Takst 1. Du kan se Kulturskolens undervisningstakster her
  • +175kr/adm.gebyr (engangsbeløb per sæson) 
På Kulturskolen oprettes hold både med og uden forældredeltagelse. Ønske om forældredeltagelse noteres på tilmeldingen i kommentar feltet. Hold i børneinstitutioner oprettes, når elevgrundlaget er til stede.


Musik og rytmik 1+2 år:
Med denne aldersgruppe synger, leger og bevæger vi os meget. Vi spiller på rytmeinstrumenter og danser, bruger forskellige rekvisitter som chiffon-tørklæder, bold, ærteposer, faldskærm m.m. Vi lærer nye sange og sanglege samt får opfrisket de gamle.  
Gentagelser er vigtige; barnet vil kunne lege de samme lege og synge de samme sange med stor glæde om og om igen – føre/følge-lege og dirigentlege, hvor barnet imiterer den voksne vækker også stor begejstring. Alt sammen vigtige elementer i barnets musiske, motoriske og sproglige udvikling.
Der er stor forskel på børnenes ordforråd, og enkle sange med fagter vil stimulere og udvide sproget. Dette er også alderen hvor nogle børn vil løbe, andre gå, og atter andre helst sidde og kigge lidt på først.
Undervisningen foregår i et legende, musikalsk samvær og her er plads til alle.

Musik og rytmik 3,5+4 år: 
Med denne aldersgruppe synger, leger og bevæger vi os meget. Vi spiller på rytmeinstrumenter og danser, bruger forskellige rekvisitter som chiffon-tørklæder, bold, ærteposer, faldskærm m.m. Vi lærer nye sange og sanglege samt får opfrisket de gamle. Der er fokus på rytme og puls, at lytte, eksperimentere og at få børnenes fantasi i spil.
Gentagelser er stadig vigtige i denne alder. Børnene imiterer hinanden og de voksne. Mange af børnene kan bl.a. hoppe, og bevægelseslege er i stor fokus. Børnene skelner endnu ikke mellem fantasi og virkelighed, og har stor glæde af forskellige historier, hvor musikken flettes ind i.

Timerne er stadig bygget op over leg, hvor resultatet ikke er i fokus, men hvor processen er det skabende og udviklende. Det vigtigste i timerne er at børnene nyder samværet og den fælles glæde over musikken. Bemærk at børnene skal være fyldt 3,5 før de kan starte, men i er velkomne til at skrive jer op før. 

Musik og rytmik 4+5 år:
På dette hold leger børnene med de musikalske grundbegreber og bevæger sig meget, enten i sanglege eller til musik de selv finder på. De synger, og spiller på mange forskellige rytmeinstrumenter og stavspil. 
Rent motorisk kan børnene ud over at hoppe, også stå på et ben, hinke og nogle kan løbe gadedrengeløb. Børnene vil begynde at skelne mellem fantasi og virkelighed, og vil efterhånden kunne huske historier der fortsættes over flere uges lektioner. De har fortsat stor glæde af bevægelseslege, da kroppen nu kan rigtig mange ting. Mange børn kan synge rent, og holde en fælles puls.
Det er vigtigt, at børnenes ideer kommer i spil, og timen vil være præget af børnene som medskabere. Endnu er hjernen ikke klar til at modtage teoretiske begreber, men gennem bevægelse, leg og små spil vil børnene også blive præsenteret for de første noder, små hørelære-lege og musikudtryk.  


Vælg hvor

Tilmeld
Musik og Rytmik 23/24
Back to top